GPS Monitoring vozidiel

Poľnohospodárstvo


 • Prepojenie aplikácie s registrom pôdy LPIS
 • Automatická identifikácia pripojeného náradia
 • Presný výpočet obrobenej plochy
 • Prehľad práce na pôdnych celkoch
 • Odhalenie prestojov, čiernej práce...
 • Možnosť zadania plodín k pôdnym blokom
Vyskúšajte zadarmo demo systému
Traktor
Náhľad programu
Kombajn
Náhľad programu
 • farebné rozlíšenie podľa rýchlosti jazdy
 • možnosť prehrávania jazdy
 • možnosť prepojenia s informačnými systémami
 • informácie o čase jazdy
 • rozdelenie práce v noci, cez víkend,...
logo Slovenské farmárske, družstvo

Slovenské farmárske, družstvo

Združuje poľnohospodárske podniky po celom Slovensku. Hospodária na viac ako 25 000 ha v rôznych podmienkach – od trnavskej tabule, cez krupinskú planinu, až po ekologické liptovské pasienky. Sú lídrami v poľnohospodárskej prvovýrobe na Slovensku. Poskytujú komplexný servis s cieľom modernizácie, posilnenia a rozvoja partnerských podnikov. Vo WEBDISPEČINKU monitorujeme pohyb cez 200 kusov poľnohospodárskej techniky a viac ako 300 kusov poľnohospodárskeho náradia.

logo KLAS, s.r.o.

KLAS, s.r.o.

Spoločnosť KLAS Holding je súbor 19 obchodných spoločností a družstiev, ktoré obhospodaruje takmer 17 000 ha pôdy. Pôsobia v oblasti agropodnikania, najmä na strednom Slovensku a ich štruktúra je rozdelená do 5 divízií. Monitorujeme zhruba 90 strojov a cez 150 ks náradia. Systém WEBDISPEČINK majú prepojený na informačný systém AGROCONT od spoločnosti ISAT.

logo Poľno SME, s.r.o.

Poľno SME, s.r.o.

Existuje ako nástupnícka organizácia bývalého Štátneho majetku, š.p. Palárikovo od decembra 1996. Poľno SME, s.r.o. Palárikovo hospodári na výmere 3500 ha poľnohospodárskej pôdy a zamestnáva 60 zamestnancov. Vo výrobnom i sociálnom programe je úzko prepojené so sesterskými firmami: Agrodružstvo TP, s.r.o. Palárikovo, Poľnohospodárske družstvo Palárikovo a AG H-N, s.r.o. Nevidzany. Vo WEBDISPEČINKU monitorujeme viac ako 60 strojov a osobných vozidiel kde sledujeme efektivitu využívania vozidiel a strojov. Spoločnosť využíva systém autorizovaného tankovania Fuelomat.

logo AGROMAČAJ a.s.

AGROMAČAJ a.s.

Je poľnohospodárska firma patriaca rodine Mačaj ktorá hospodári na pôde v okolí obce Kráľová pri Senci už päť generácií. Dnes hospodária na 1700 ha pôdy v katastroch obcí Kráľová pri Senci, Krmeš, Kostolná pri Dunaji, Malí Šúr, Hurbanová Ves, Nový Svet, Réca, Pusté Uľany. Monitorujú viac ako 50 strojov a osobných vozidiel. Využívajú systém autorizovaného tankovania Fuelomat.