GPS Sledovanie vozidiel

Nákladná doprava


  • dokonalý prehľad o spotrebe vďaka sledovaniu paliva v nádrži vozidla , zamedzenie neoprávneným manipuláciám s palivom – výpočet spotreby PHM
  • štatistické prehľady o štýle jazdy jednotlivých vodičov
  • prehľad o technickom stave vozidla (na základe údajov palubného diagnostického systému) umožňuje predchádzať vážnejším poruchám
  • prehľad o aktuálnych polohách a pohyboch všetkých vozidiel v reálnom čase umožňuje jednoducho zvoliť najvhodnejšie vozidlo pre novú zákazku (národná i medzinárodná prevádzka)
  • naplánovanie kompletnej trasy zákazky a automatická optimalizácia trasy
  • aplikácia WEBDISPEČINK umožňuje sledovať stav zákaziek a postup ich realizácie
  • naplánovanú a optimalizovanú trasu jedným kliknutím myši odošlete do vodičovej navigácie a to vrátane všetkých detailov a popisov jednotlivých úloh
  • komunikácia s vodičom je možná priamo z prostredia WEBDISPEČINKU, vodič ku komunikácii používa obrazovku navigácie Garmin – úspora nákladov na telekomunikácie
  • kompletná kontrola AETR – prehľad o aktuálnej a minulej činnosti vodiča umožňuje kontrolovať plnenie legislatívnych požiadaviek
  • vyhodnotenie štýlu a ekonomiky jazdy vodiča – jazda v otáčkach, motorová brzda, tempomat, doba prekročenia povolených otáčok, úsporná jazda atď.
  • evidencia návesov, prehľad o odpojení/pripojení návesu
  • dispečerské pracovisko a plánovanie prepráv
  • prehľad o teplote v nákladovom priestore, otvorenie nákladového priestoru, zapnutie nezávislého kúrenia kabíny a ďalších parametroch
kalkulačka úspor Vyskúšajte zadarmo demo systému
Kamion Náhľad programu
Voliteľné periférie

Archivácia tachografu

Vďaka aplikácií WEBDISPEČINK môžete z pohodlia svojej kancelárie vzdialene čítať údaje z tachografu vo vozidle a tým jednoducho naplniť zákonnú povinnosť archivácie tachografov i kariet vodičov. Po aktivácií služby bude tachograf automaticky zálohovaný a súbory vo formáte DDD alebo ESM Vám budú kedykoľvek k dispozícií v prostredí WEBDISPEČINKU.

 • automatická záloha tachografu
 • automatická záloha karty vodiča
 • uloženie DDD či ESM súborov do bezpečného úložiska
 • archivované súbory je možné kedykoľvek uložiť do lokálneho počítača
 • kontrola uskutočnených archivácií v prehľadnej agende
 • náhľad na dáta v súboroch
Archivácia tachografu

WD fleet a elektronická stazka

WD fleet

Aplikácia WD Fleet slúži vodičom ako komunikačný terminál. Vďaka tejto aplikácií môže dispečer komunikovať s vodičom, zasielať mu naplánované trasy, požadovať doplnenie údajov k preprave či odporučiť čerpacie stanice.

Vodič môže potom tvoriť elektronický záznam o prevádzke vozidla „stazku“, skenovať dokumenty, pripojiť podpis alebo sa nechať navigovať na zaslané ciele.

 • navigácia Google Maps alebo Sygic
 • prijímanie trás zaslaných dispečerom
 • vytváranie elektronickej stazky
 • kontrola dodržiavania AETR
 • obojsmerná textová komunikácia medzi vodičom a dispečerom
 • tankovacia smernica, ktorá vodičom určuje, kde môžu tankovať
 • záznam uskutočnených tankovaní
 • evidencia pripojených návesov/kontajnerov
 • zasielanie vyplnených dokumentov (CMR, doklady...)
 • zhotovovanie fotografií a načítanie čiarového kódu
 • zadanie podpisu priamo na tablete
 • tlač predávacieho dokladu alebo teplotného protokolu

Hodnotenie vodičov

Hodnotenie štýlu jazdy vodičov nákladných vozidiel prebieha v prehľadných reportoch s farebným s rozlíšením. Hodnotenými kritériami sú: beh a otáčky motora, brzdenie, rýchlosť vozidla, používanie tempomatu a predvídavosť.

 • úspory PHM vďaka správnemu zaobchádzaniu s vozidlom
 • prehľadný report všetkých vodičov
 • detailný report jedného vodiča
 • možnosť prispôsobenia hodnotených kritérií
 • efektívne využívanie vozidiel
 • trendy štýlu jazdy
Hodnotenie vodičov
logo STD DONIVO a.s.

STD DONIVO a.s.

Bola založená ako rodinná firma a momentálne ja najväčšou dopravnou spoločnosťou na Slovensku s viac ako 900 zamestnancami. Disponuje flotilou o počte 560 vlastných vozidiel. V rámci systému WEBDISPEČINK využívajú Drivecheck – hodnotenie jazdného štýlu vodiča, vzdialené vyčítanie a archivovanie tachografu a aplikáciu WD FLEET slúžiacu k plánovaniu prepráv.

logo B.T. Transport s.r.o.

B.T. Transport s.r.o.

Bola založená v roku 2003 a aktuálne disponuje flotilou väčšou ako 300 ťahačov s cieľom poskytovať služby v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy. Systém WEBDISPEČINK majú prepojený s dopravným softvérom SPED od spoločnosti APK Software. Toto prepojenie slúži ku generovaniu elektronickej STAZKY pomocou tabletov.

logo C.S. CARGO Slovakia a.s.

C.S. CARGO Slovakia a.s.

Ponúka svojim zákazníkom komplexné logistické riešenia opreté o vlastné IT technológie. V súčasnosti skupina C.S.CARGO pôsobí v troch európskych krajinách (v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku). Patrí medzi najvýznamnejšie subjekty slovenského dopravného a logistického trhu. WEBDISPEČINK majú na zmiešanom vozovom parku, kde monitorujú osobné vozidlá, nákladné vozidlá + samostatné plachtové návesy.

logo MAYER TRANSPORT, spol. s r.o.

MAYER TRANSPORT, spol. s r.o.

Spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami tvorí silný medzinárodný celok na trhu dopravných a distribučných služieb. V súčasnosti poskytuje zamestnanie vyše 100 pracovníkom a vlastní viac ako 100 vozidiel rôznych kategórií. Systém WEBDISPEČINK majú prepojený s programom HELIOS od spoločnosti ASSECO Solutions, kde plánujú prepravy a následne ich odosielajú do tabletov vo vozidlách.