Webdispečink

Čo je webdispečink


Ako webdispečink funguje?

Základom produktu WEBDISPEČINK je mobilná jednotka, ktorá je namontovaná v každom vozidle. Táto jednotka je schopná na základe dát z GPS určiť pozíciu vozidla a túto informáciu pomocou siete mobilného operátora odoslať na centrálny server. Následne sa načítajú údaje o polohe a čase do aplikácie WEBDISPEČINK. Tieto informácie je potom možné zobraziť na mape.

Pre používanie služby Vám stačí len prístup na internet a pomocou webového prehliadača môžete sledovať polohu vozidiel alebo prezerať prehľadné reporty. Týmto samozrejme schopnosti WEBDISPEČINKU ešte len začínajú.

WEBDISPEČINK WEBDISPEČINK

Čo webdispečink dokáže

 • zobraziť polohu vozidiel na mape
 • vytvárať štatistické prehľady vrátane tlače a exportu
 • monitorovať spotreby pohonných hmôt
 • evidovať využitie vozidiel a vodičov
 • kontrolovať rýchlosť a štýl jazdy
 • optimálne plánovať prepravu
 • vytvárať elektronickú stazku
 • tvoriť dispečerskú plachtu
 • vypočítať cestovné náhrady
 • viesť správu vozidlového parku
 • spracovať a vyhodnotiť prevádzkové veličiny vozidiel
 • prenášať dáta z a do informačných systémov
 • zobraziť dáta v mobilnom telefóne či tablete
 • komunikovať s vodičmi
WEBDISPEČINK

Kde ušetríte peniaze


Zníženie počtu najazdených kilometrov pri zvýšení výkonu

 • tvoriť dispečerskú plachtu
 • vypočítať cestovné náhrady
 • viesť správu vozidlového parku

Zamedzenie strát pohonných hmôt

 • kontrola stavu paliva v nádrži v reálnom čase
 • párovanie s kartami (EuroWag, Benzina, SHELL, MOL...)
 • hospodárny štýl jazdy

Zníženie administratívnej záťaže

 • automatické generovanie knihy jázd
 • výpočet zrážok za súkromné jazdy
 • vedenie cestovných príkazov
 • výpočet cestovných náhrad

Zníženie opotrebenia vozidiel

 • dokonalý prehľad o štýle jazdy všetkých vodičov
 • možnosť sledovania veľkého počtu prevádzkových parametrov vozidla ako prevencia vážnejších porúch a nehôd

Úspora na poistnom

 • vďaka používaniu produktu WEBDISPEČINK získate od poisťovne zľavy na poistnom
 • dohľadateľnosť vozidiel

Zvýšenie efektivity celej firmy

 • logistika plánovania
 • zamedzenie prestojov
 • mobilná kancelária

Prostredie WEBDISPEČINKU

Základná obrazovka poskytuje maximum informácií. Vozidlá sú rozdelené podľa firemnej štruktúry.
Po výbere sa zobrazí pozícia vozidiel na mape, aktuálne informácie a prehľadná kniha jázd.

Ďalšia podporovaná funkcionalita

 • aktuálny prehľad o pohybe vozidiel a strojov
 • rozlíšenie súkromných a služobných jázd
 • identifikácia vodiča (Dallas, RFID, karta do DTCO)
 • kontrola stavu paliva v nádržiach (odhalenie krádeže)
 • komunikácia s vodičmi (telefón, tablet, navigácia)
 • kontrola dodržiavania pracovnej doby a pracovných ciest
 • aktualizované mapové podklady Google Maps
 • analýza štýlu jázd vodičov
 • plánovanie a optimalizácia prepráv
 • upozorňovanie na plánované úlohy (servisné prehliadky, STK ...)
 • automatické zasielanie reportov na definované e-maily
 • alarmy formou SMS či e-mailov
 • prejazd alebo návštevnosť vlastných miest, prechody hraníc a veľa ďalších funkcií

Aplikácia pre mobilné zariadenia


WEBDISPEČINK mobile

Aplikácia WEBDISPEČINK Mobile Vám umožňuje pohodlne pristupovať k údajom o Vašom vozidlovom parku pomocou mobilného telefónu alebo tabletu. Pre rýchlu informáciu už nepotrebujete ani počítač.

K dispozícii je Vám mapa s aktuálnou polohou a jazdami vozidiel, kniha jázd, náklady a štatistiky. Pre okamžitú informáciu nemusíte mať po ruke počítač, všetko podstatné nájdete vo Vašom mobilnom telefóne.

Podporované funkcie

 • aktuálna poloha vozidiel
 • nájdenie polohy najbližšieho vozidla
 • história pohybu vozidla, kniha jázd
 • editácia jázd – typ, účel, vodič
 • korekcia tachometra
 • alarmy
 • OBD diagnostika
 • vkladanie a editácia nákladov na tankovanie
 • štatistiky
 • obojsmerná textová komunikácia
 • zasielanie polohových správ vodičom pre navigáciu
Mobily