Sledovanie vozidiel


Produkt WEBDISPEČINK je unikátna webová aplikácia umožňujúca komplexnú správu vozidlového parku od samotného sledovania vozidiel v online i offline prevádzke prostredníctvom evidencie a analýzu všetkých možných nákladov spojených s prevádzkou vozidiel až po vyhodnotenie neštandardných situácií a ich automatickému predávaniu manažmentu prostredníctvom štatistík, mailov a SMS. Systém šetrí Vaše náklady hneď od začiatku.

Sledovanie vozidiel unikátnym systémom

Vďaka unikátnemu technologickému riešeniu je naša mobilná jednotka schopná vyčítať mnoho prevádzkových parametrov (napr. stav paliva v nádrži, zaťaženie náprav, teplotu v nákladovom priestore) bez dodatočných periférií, takže na rozdiel od iných podobných produktov ušetríte náklady na dodatočné periférie a ich inštaláciu.

Sledovanie vozidiel pomocou systému WEBDISPEČINK prináša výhody:

 • Úspora prevádzkových nákladov (PHM, amortizácie, krádeže, ...)
  • dokonalý prehľad o štýle jazdy všetkých vodičov
  • možnosť sledovania mnohých prevádzkových parametrov vozidla ako prevencia vážnejších závad
  • kontrola stavu paliva v nádrži v reálnom čase
  • náhly úbytok paliva v nádrži jasne indikuje neoprávnenú manipuláciu
 • Úspora času – vďaka webovému prostrediu, online sledovaniu vozidiel a ďalším funkcionalitám ušetríte čas pri evidencii a správe celého vozidlového parku
 • Prehľadnosť
 • Ľahká obsluha systému
 • Operatívne riadenie vozidlového parku – možnosť zistenia nepotrebných vozidiel = ďalšiemu zníženiu nákladov predajom vozidla
 • Zníženie počtu najazdených km
  • jasné rozlíšenie súkromných a služobných jázd
  • dokonalá kontrola nad tým, ktorý vodič kedy a kam šiel
 • Úspory na poistnom
  • vďaka používaniu produktu WEBDISPEČINK získate od poisťovní významné zľavy na poistnom, nezabudnite prosím, že je nutné o zľavu požiadať pred uzavretím leasingovej zmluvy
 • Zníženie administratívnej záťaže
  • automatické generovanie knihy jázd vr. všetkých legislatívne daných náležitostí
  • automatické výpočty diét, náhrad, súkromných jázd ako súčasť príjmu zamestnanca a pod.
 • Zvýšene efektivity práce zamestnancov a vyťaženie vozidiel
  • dokonalý prehľad o aktuálnej polohe vozidiel v reálnom čase
  • optimalizácia trás, optimalizácia vyťaženia vozidiel a strojov

Systém pre sledovanie vozidiel Webdispečink umožňuje:

 • Lokalizácia vozidiel
 • Meranie spotreby PHM (hladinomer, prietokomer, FMS)
 • Sledovanie činností na vozidle (napr. otvorenie dverí nákladového priestoru, činnosť čerpadla, hydraulická ruka, indikácia majáku, spustenie navijaku, kosačky trávy, ...)
 • Komunikácia s navigáciami: z obrazovky navigácie môže vodič odosielať rôzne hlásenia (stazka, režimy jazdy, čísla zákaziek, meno vodiča) a textové správy. Z aplikácie Webdispečink môžete vodičovi odosielať správy ako aj priamo cieľové body trasy, ktoré sa v navigácií potom objavia ako aktívne body.
 • Aplikácia pre mobilné telefóny: k Webdispečinku sa môžete pohodlne pripojiť aj zo svojho mobilného telefónu, tým výrazne zvýšite svoju operatívnosť a udržíte si prehľad o dianí vo Vašom vozidlovom parku doslova kedykoľvek a kdekoľvek. Pre dispečerov je umožnená stála komunikácia s vodičom aj z domu.
 • Sledovanie prevádzkových parametrov (CAN/FMS/COTEL)
  • sledovanie stavu paliva v nádrži
  • presný stav tachometra, t. j. prejdenú vzdialenosť
  • vyhodnocovanie štýlu jazdy vodiča, ktorý má priamu súvislosť s opotrebovaním vozidla (rýchle rozjazdy a brzdenie, rýchle prejazdy zákrutou, jazda vo vysokých otáčkach, rýchle zošliapnutie plynového pedála atď...)
  • meranie teploty v nákladovom priestore
  • vyhodnotenie priebehu otáčok pracovného stroja, takže je možné ľahko určiť koľko stroj skutočne pracoval
  • monitorovanie napr. i jazdy s tempomatom
  • sledovanie teploty prevádzkových kvapalín, stavu ventilácie a zobrazovanie chybových hlásení diagnostiky automobilu – môžete často predísť závažnejším poruchám vozidla
 • Možnosti tlače mnohých zostáv – ekonomické aj prevádzkové štatistiky, manažérske prehľady
 • Kniha jázd – výpočet cestovných náhrad ako tuzemských tak zahraničných, upomienky na pravidelné servisy atď.
 • Generovanie udalostí – zasielanie informácií prostredníctvom sms alebo mailom o rôznych skutočnostiach (dojazd do cieľového miesta, krádež PHM, odbočenie z trasy, krádež vozidla, ...)
 • Úpravy na mieru Vašim požiadavkám
 • Bohaté skúsenosti a obsiahle referencie
 • Export všetkých tlačových zostáv do iných formátov (xls, csv, html)
 • Prepojenie s ďalšími informačnými systémami a aplikáciami pomocou otvoreného API rozhrania – výmena informácií o jazdách, spotrebách, zákazkách atď.