GPS Sledovanie vozidiel

Komunálna technika


  • Prehľad o polohe, vykonávaných prácach, spotrebe materiálu a paliva
  • Reporty o pluhovaní, posype, zametaní a výsype odpadkových košov
  • Kontrola využitia pracovnej doby, výkazy práce
  • Sledovanie kontajnerov
  • Možnosť rozdelenia práce podľa tried a čísiel ciest
Vyskúšajte zadarmo demo systému
Komunálna technika
Náhľad programu
logo FCC Slovensko, s. r. o.

FCC Slovensko, s. r. o.

Na Slovensku poskytuje široké spektrum riešení nakladania s odpadmi pre obce a mestá, priemyselných, komerčných a obchodných zákazníkov ako aj pre logistické centrá a pre domácnosti a živnostníkov. K dispozícii má rozsiahly vozový park nákladných vozidiel, špeciálnych vozidiel určených na prepravu rôznych druhov odpadov, vysoko moderné zvozové a kontajnerové systémy, vlastné recyklačné a zhodnocovacie prevádzky spolu s odbornými a kompetentnými konzultačnými a poradenskými servisnými centrami. V systéme WEBDIPEČINK monitorujeme viac ako 100 kusov vozidiel a techniky. Sledujú vyťažiteľnosť vozidiel a kontajnerov pri ktorých sledujú ich rozmiestnenie na území Slovenska a dátumy ich zvozov.

logo Mestské služby Nitra

Mestské služby Nitra

Starajú sa o čistotu a údržbu mesta. V systéme majú 37 vozidiel, kde sledujú ich nasadenie počas pracovnej doby a sledujú výkon týchto vozidiel. Ich vozový park tvoria rôzne údržbové stroje ako zametače, posýpače, atď. a osobné vozidlá.

logo Technické služby mesta Levoča

Technické služby mesta Levoča

Je príspevková organizácia, ktorá bola zriadená ku dňu 01.07.1996. V systéme monitorujeme rôzne typy strojov, určených na údržbu a starostlivosť o čistotu mesta. Na strojoch aktívne sledujú ich miesto nasadenia a vyťaženie v rámci pracovnej doby.

logo Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.

Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.

Má v starostlivosti verejnú zeleň, ktorá je vo vlastníctve mesta. V systéme monitorujeme 18 rôznych typov strojov, učených na údržbu a starostlivosť o zeleň mesta. Na strojoch aktívne sledujú ich miesto nasadenia a vyťaženie v rámci pracovnej doby.