Kontakty

Ak máte záujem o naše služby kontaktujte nás


KomTeS SK s.r.o.

Dopravná 7
921 01 Piešťany

Hlásenie servisu

+421 33 260 1000
servis@komtes.sk

Objednávka služieb

objednavky@komtes.sk

Zákaznícka podpora

servis@komtes.sk

Náš tým


Ing. Daniel Říha - konateľ spoločnosti

Ing. Daniel Říha
konateľ spoločnosti

+420 608 831 183
riha@komtes.cz

Jiří Daněk - konateľ spoločnosti

Jiří Daněk
konateľ spoločnosti

+420 608 452 340
danek@komtes.cz

Tomáš Brokeš - generálny riaditeľ

Tomáš Brokeš
generálny riaditeľ

+421 914 387 561
brokes@komtes.sk

Mgr. Monika Slamková - asistentka generálneho riaditeľa

Mgr. Monika Slamková
asistentka generálneho riaditeľa

+421 904 947 175
slamkova@komtes.sk

Alexander Kuti - obchodný zástupca - región západné Slovensko (Hurbanovo a okolie)

Alexander Kuti
obchodný zástupca - región západné Slovensko (Hurbanovo a okolie)

+421 911 140 740
kuti@komtes.sk

Pavol Křen - obchodný zástupca – región západné Slovensko (Piešťany a okolie)

Pavol Křen
obchodný zástupca – región západné Slovensko (Piešťany a okolie)

+421 911 021 641
kren@komtes.sk

Dávid Henžel - obchodný zástupca – región západné Slovensko (Nitra a okolie)

Dávid Henžel
obchodný zástupca – región západné Slovensko (Nitra a okolie)

tel.: +421 911 021 661
henzel@komtes.sk

Bc. Ján Kleskeň - obchodný zástupca –región stredné Slovensko (Žilina a okolie)

Bc. Ján Kleskeň
obchodný zástupca –región stredné Slovensko (Žilina a okolie)

+421 911 141 995
klesken@komtes.sk

Richard Haring - obchodný zástupca – región stredné Slovensko (Banská Bystrica a okolie)

Richard Haring
obchodný zástupca – región stredné Slovensko (Banská Bystrica a okolie)

+421 911 031 500
haring@komtes.sk

Ing. Ladislav Šándor - obchodný zástupca – región východné Slovensko (Košice a okolie)

Ing. Ladislav Šándor
obchodný zástupca – región východné Slovensko (Košice a okolie)

+421 903 483 923
sandor@komtes.sk

Róbert Mamčák - obchodný zástupca – región východné Slovensko (Sabinov, Poprad a okolie)

Róbert Mamčák
obchodný zástupca – región východné Slovensko (Sabinov, Poprad a okolie)

+421 911 024 019
mamcak@komtes.sk

Viktor Balog - obchodný zástupca – región východné Slovensko (Michalovce a okolie)

Viktor Balog
obchodný zástupca – región východné Slovensko (Michalovce a okolie)

+421 911 488 831
balog@komtes.sk

Ing. Jaroslava Keprtová - vedúca administratívneho oddelenia

Ing. Jaroslava Keprtová
vedúca administratívneho oddelenia

+421 911 779 935
keprtova@komtes.sk

Ing. Lenka Bublavá - administratíva

Ing. Lenka Bublavá
administratíva

+421 911 064 754
bublava@komtes.sk

Bc. Tomáš Malík - vedúci oddelenia technickej podpory

Bc. Tomáš Malík
vedúci oddelenia technickej podpory

+421 911 692 800
malik@komtes.sk

Dušan Malík - technická podpora

Dušan Malík
technická podpora

+421 911 088 101
d.malik@komtes.sk

Katarína Balážová - technická podpora

Katarína Balážová
technická podpora

+421 903 534 044
balazova@komtes.sk

Rastislav Dlugopolský - programátor

Rastislav Dlugopolský
programátor

+421 33 260 1000
servis@komtes.sk

Ing. Mário Paulik - projektový manažér

Ing. Mário Paulik
projektový manažér

+421 911 018 651
paulik@komtes.sk

Marián Radošány - vedúci technického oddelenia

Marián Radošány
vedúci technického oddelenia

+421 911 779 930
radosany@komtes.sk

Bc. Anton Mikloška - technik – zástupca vedúceho technického oddelenia

Bc. Anton Mikloška
technik – zástupca vedúceho technického oddelenia

+ 421 911 749 415
mikloska@komtes.sk

Bc. Zdenka Votavová - logistka

Bc. Zdenka Votavová
logistka

+421 911 031 531
votavova@komtes.sk

Pavol Patera - technik

Pavol Patera
technik

+421 903 483 900
patera@komtes.sk

Matúš Švaro - technik

Matúš Švaro
technik

+421 904 947 188
svaro@komtes.sk

Adam Lajda - technik

Adam Lajda
technik

+421 911 015 915
lajda@komtes.sk

Matúš Demovič - technik

Matúš Demovič
technik

+421 911 692 792
demovic@komtes.sk

David Hladonik - technik

David Hladonik
technik

+421 911 172 040
hladonik@komtes.sk