KomTeS SK

Váš partner vo svete GPS sledovania vozidiel


Spoločnosť KomTeS Chrudim s.r.o. bola založená v roku 2001 ako nástupca fyzickej osoby, založená v roku 1994. Hlavnou špecializáciou firmy je sledovanie vozidiel pomocou GPS a následné spracovanie dát v elektronickej podobe ako je vizualizácia na mape, evidencia jázd v elektronických knihách, meranie spotreby PHM a vykázané činnosti pracovných strojov a ďalších zariadení vozidiel a prispôsobenie a prepojenie dát s ďalšími informačnými systémami.

Rýchly a progresívny nástup spoločnosti na trh v tejto oblasti bol spôsobený predovšetkým vďaka kvalitnému prístupu k rôznym nárokom zákazníkov a ich rýchleho riešenia v spolupráci s obchodným oddelením a vývojovými partnermi. Použitím najnovších produktov a poznatkov sme schopní pokryť nároky tých najnáročnejších zákazníkov v oblasti fleetmanagementu.

Vďaka nasadeniu najmodernejšej technológie podporuje systém WEBDISPEČINK okrem mapových produktov Google i ďalšie lokalizačné databázy. Tým sme schopní pokryť požiadavky zákazníkov v rôznych segmentoch ako aj vo vodárenstve, kde implementáciou GIS získame detailné informácie nielen o polohe vozidla ale aj stavu napr. vodojemov a čerpacích staníc, vodovodných a kanalizačných poriadkov. V poľnohospodárstve využívame implementáciu databázy pôdnych celkov LPIS atď. Vďaka týmto funkcionalitám je systém WEBDISPEČINK aplikovaný na niekoľko desiatkach tisíc vozidiel ako štátnych inštitúcii a ministerstiev, tak spoločnosti zaoberajúce sa nielen dopravou a transportom tovaru a materiálu.

V súčasnosti patríme k významným dodávateľom firiem zaoberajúcich sa údržbou komunikácií, zvozom odpadov, rozvozom potravín, stavebných firiem, poľnohospodárskych podnikov, kamiónových dopráv, obchodných firiem a ďalších, kde sme schopní pokryť požiadavky na vyťažovanie vozidiel, optimalizáciu trás a vytvárania analýz hodnotenia obchodných aktivít.

Osobné vozidlo