Systém pre autorizované tankovanie paliva

Autorizované tankovanie


Systém pre autorizované tankovanie paliva ponúka jedinečné riešenie aktívnej ochrany vozidlového parku a plnú kontrolu nákladov na PHM. Vďaka tejto ochrane naši zákazníci dosahujú až 10 - 30% úspor na PHM. Údaje o prevedenom tankovaní sú v reálnom čase prenášané do aplikácie Webdispečink.

Centrálny systém správy dát

Celý systém prepája a zobrazuje všetky tankovania uskutočnené cez webové rozhranie a to nielen na vnútropodnikových, poprípade mobilných firemných čerpacích staniciach, ale taktiež všetky transakcie v celej verejnej sieti po Slovenskej republike. Všetky tieto tankovania sú umiestnené v jednej aplikácii.

Systém pre všetky výdajné stojany

Systém pre autorizované tankovanie paliva je možné nainštalovať na akýkoľvek druh čerpacieho zariadenia (stacionárny výdajný stojan elektronický, či mechanický a všetky druhy mobilných cisterien).

Zamedzenie manipulácie s PHM

Čerpať pohonné hmoty môžu iba vozidlá vybavené týmto systémom. Pokiaľ čerpacia pištoľ nebude vložená v nádrži príslušného vozidla, systém nebude vydávať palivo. Týmto zamedzíte tankovaniu do iného vozidla či kanistra, ktoré nie sú zaradené do majetku vašej spoločnosti.

Nemožnosť odsávania paliva z nádrží

Nákladné vozidlá a akákoľvek mechanizácia je vybavená systémom proti odčerpávaniu paliva z nádrží a tým efektívne znemožňuje možné neoprávnené nakladanie s palivom.

Automatický systém bez obsluhy

Po autorizácii vozidla a vodiča dochádza k výdaju PHM. Pretože systém zabráni tankovaniu mimo vozidlo, nemusí byť prítomná obsluha ani kamerový systém.

Dvojité autorizácie

Systém ponúka kontrolu a autorizáciu vodiča a vozidla. Vždy je k dispozícii informácia kto tankoval a do akého vozidla.

Ako to celé funguje?

Celý proces prebieha automaticky bez nutnosti použitia kariet, čipov – vodič iba zasunie čerpaciu pištoľ do nádrže, čím aktivuje celý systém, natankuje a odchádza od stojanu. Vo vozidle je nainštalovaná kruhová anténa, umiestnená ma hrdle nádrže a na čerpacej pištoli je umiestnená anténa, ktorá zaisťuje prenos dát medzi tankovaným vozidlom a čerpacou stanicou.

Tankovanie paliva

K výdaju paliva dochádza iba pri vloženej výdajnej pištole v hrdle nádrže vozidla, pri vysunutí systém automaticky zastaví výdaj PHM. Týmto úplne predchádzame tankovaniu paliva mimo nádrž vozidla.

Tankovanie paliva

Pre nákladné vozidlá sme pripravili sitá proti odsávaniu paliva z nádrže vozidiel a tým predchádzame ďalším stratám.

Tankovanie paliva

Všetky transakcie, ktoré prebiehajú cez systém na čerpacích staniciach, sú okamžite k nahliadnutiu prostredníctvom zabezpečeného webového rozhrania.

Jednotky vozidiel

Systém ponúka dva druhy ochrany s kombináciou doplnkových komponentov.

FP

Pasívna technológia určená výhradne pre malé vozidlá. Jednotka nesie informácie o ID vozidla a je možné ju využiť k ochrane proti tankovaniu mimo nádrž. Na každú jednotku je možné v reálnom čase nastaviť pomocou webovej aplikácie rôzne pravidlá a obmedzenia.

Sitá

Doplnkový prvok slúžiaci k zamedzeniu odsávania paliva z nádrží. Určený pre prietok tankovacej pištole maximálne 80 l/min. Určené pre takmer všetky typy nákladných vozidiel, autobusov a pracovných strojov.