Fleetware v spoločnosti KomTeS

Fleetware


Počiatok spolupráce s Fleetware

Spoločnosť KomTeS Chrudim s. r. o. bola založená v roku 2001 ako nástupca fyzickej osoby, založenej v r. 1994. Hlavnou špecializáciou firmy je sledovanie vozidiel pomocou GPS systéme Fleetware a následne jeho spracovanie dát v elektronickej podobe ako je vizualizácia nad mapami, evidencia jázd v elektronických knihách, meranie spotreby PHM a vykázanie činnosti pracovných strojov a ďalších zariadení vozidiel a prispôsobenie a prepojenie dát s ďalšími informačnými systémami. Všetko v tejto dobe bolo ponúkané s pomocou riešenia s obchodným názvom Fleetware.

Upustenie od spolupráce s Fleetware

Bohužiaľ však v ďalších rokoch nedochádzalo k aktívnemu rozvoju systému Fleetware. Prejavili sa zásadné nedostatky v rámci inštalácie desktopovej lokálnej aplikácie, aj keď hlavným trendom od roku 2008 boli v tej dobe webové aplikácie. Z vyššie uvedených dôvodov v roku 2009 začala spoločnosť KomTeS opúšťať ponuky systému Fleetware a pomaly sa začala venovať aplikáciám, ktoré poskytujú zákazníkom informácie prostredníctvom internetu.

Ukončenie spolupráce s Fleetware

S ohľadom na neustále technické nedostatky systému Fleetware došlo v roku 2010 k úplnému zastaveniu ďalších obchodných aktivít s týmto systémom a spoločnosť KomTeS Chrudim sa začala venovať naplno ponukám jedného z najrobustnejších monitorovacích systémov v ČR, systému Webdispečink.

Webdispečing - náhrada za Fleetware

Ďalší rýchly a progresívny nástup spoločnosti na trh so systémom Webdispečink bol spôsobený predovšetkým vďaka kvalitnému prístupu k rôznym nárokom zákazníkov a ich rýchleho riešenia v spolupráci s obchodným oddelením a vývojovými partnermi. Použitím najnovších produktov a poznatkom sme schopní pokryť nároky tých najnáročnejších zákazníkov v oblasti fleetmanagementu.

Vďaka nasadeniu najmodernejšej technológie podporuje systém Webdispečink okrem mapových podkladov Google aj ďalšie lokalizačné databázy. Tým sme schopní pokryť požiadavky zákazníkov v rôznych segmentoch ako aj vo vodohospodárstve, kde implementáciou GIS získame detailné informácie nielen o polohe vozidla, ale aj stavu napr. vodojemov a čerpacích staníc, vodovodných a kanalizačných poriadkov. V poľnohospodárstve využívame implementáciu dátabázy pôdnych celkov LPIS atď. Vďaka týmto funkcionalitám je systém Webdispečink aplikovaný na niekoľkých desiatkach tisícov vozidiel, ako štátnych inštitúcií a ministerstiev, tak spoločnostiach zaoberajúcich sa nielen dopravou a transportov tovaru a materiálu.

V súčasnosti patríme k významným dodávateľom firiem zaoberajúcich sa údržbou komunikácií, zvozom odpadov, rozvozom potravín, stavebných firiem, poľnohospodárskych podnikov, medzinárodných a vnútroštátnych dopráv, obchodných firiem a ďalších, kde sme schopní pokryť požiadavky na vyťaženie vozidiel, optimalizáciu trás, vytváranie analýz hodnotenia obchodných aktivít.

Vysoké kvalifikačné predpoklady, technické zázemie a finančné zaistenie sú vysokou zárukou realizácie najnáročnejších požiadaviek v oblasti fleetmanagementu.