GPS monitoring vozidiel

Pracovné stroje


  • Vyhodnotenie vyťaženia jednotlivých strojov a vodičov
  • Zamedzenie strát pohonných hmôt
  • Sledovanie otáčok motora a prestojov
  • Sledovanie ďalších vstupov – sklápanie, hydraulické ruky, PTO...
Vyskúšajte zadarmo demo systému
Pracovné stroje
Náhľad programu
logo Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Zabezpečuje prívod pitnej vody do domácností. WEBDISPEČINK má osadený na zmiešanom vozovom parku, ktorý tvoria osobné, nákladné vozidlá a mechanizácie. Celkový počet sledovaných vozidiel je viac ako 330 kusov. Na nákladných a technologických vozidlách sú externé palivové sondy a snímanie rôznych vstupov ako čerpadlo, výveva, recykler a pod. na základe ktorých je možno porovnávať pri práci normovanú spotrebu vozidla so skutočnou. V systéme majú vytvorený vlastný číselník, ktorý využívajú ku kontovaniu jázd a následne sú tieto dáta prenášané do ekonomického softwaru Softip.

logo ŽP EKO QELET

ŽP EKO QELET

Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. patrí medzi najsilnejšie firmy, ktoré sa zaoberajú výkupom a spracovaním oceľového šrotu, farebných kovov a starých vozidiel. Pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993. V súčasnosti spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. úspešne podniká hlavne v lokalitách západného, stredného a južného Slovenska, ktoré má pokryté sieťou v celkovom počte 39 zberných miest, ktoré sú rozčlenené na strediská a zberne. Pre túto spoločnosť monitorujeme pestrý vozový park pozostávajúci z osobných, nákladných, pracovných strojov (napr. nakladače, nožnice, hydraulické ruky...). Veľkosť vozového parku je približne 140 kusov techniky na ktorej taktiež využívajú systém autorizovaného tankovania – Fuelomat.

logo Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Spoločnosť vznikla 21. 12. 2004 z dôvodu zabezpečenia prevádzkovania a údržby vodovodov a kanalizácií. Systém WEBDISPECINK majú prepojený s ekonomickým softwarom Softip v ktorom tvoria príkazy k jazdám vozidiel a následne po ich uskutočnení sa k nim doťahujú najazdené dáta. V systéme sledujeme 120 vozidiel.

logo MOREAU AGRI, spol. s r.o.

MOREAU AGRI, spol. s r.o.

Sú oficiálny zástupca výrobcov poľnohospodárskej a stavebnej techniky, ktorý sa zaoberá predajom a servisom. Systém WEBDISPEČINK využívajú na strediskách v Maduniciach a Želiezovciach, kde sledujú spoločne viac ako 350 kusov techniky. Na vozidlách, ktoré sú súčasťou prenájmu vzdialene sledujú odpracované motohodiny, aby následne mohli realizovať pravidelné servisy, na ktoré ich upozorňuje nástroj ÚLOHY.