Meranie spotreby PHM


Vďaka unikátnym vlastnostiam systému WEBDISPEČINK a HW schopnostiam vozidlových jednotiek VEPA ponúkame užívateľom dokonalý prehľad o hospodárení s pohonnými látkami.

Pri meraní spotreby PHM WEBDISPEČINK umožňuje:

  • Dokonalú kontrolu natankovaných pohonných hmôt. Systém ponúka porovnanie ručne zadaného tankovania (importu zo súboru poskytovateľa PHM), nezávislé zmeranie natankovaných PHM prostredníctvom palivovej sondy, predpokladané tankovanie na základe zadanej spotreby a predpokladané tankovanie na základe vykázanej spotreby z riadiacej jednotky vozidla. Pri odchýlkach automaticky upozorňuje na nezrovnalosti.
  • Kontrolu náhlych úbytkov PHM pri zadanej tolerancii (I). V prípade nezrovnalostí sú okamžite k dispozícií lokality, kde úbytok vznikol, prípadne celý graf priebehu hladiny PHM v nádrži
  • Meranie spotreby PHM pri zapnutých technológiách na vozidle (čerpadlá, agregáty, nezávislé kúrenie,...)
  • Výpočty celkových a priemerných spotrieb na konkrétnych zákazkách, pri konkrétnych účeloch jázd (súkromná, služobná...), porovnávanie spotreby jednotlivých vodičov, výpočty nákladov na 1km

Meranie spotreby PHM je HW riešené niekoľkými spôsobmi:

  • Zber dát z riadiacej jednotky vozidla prostredníctvom CAN/FMS/COTEL zbernice
  • Hladinová sonda
  • Prietokomer

Meranie spotreby PHM unikátne

Vďaka unikátnemu technologickému riešeniu je naša mobilná jednotka schopná odčítať veľa prevádzkových parametrov (napr. stav paliva v nádrži, zaťaženie náprav, teplotu v prepravnom priestore) bez dodatočných periférií, takže na rozdiel od iných podobných produktov ušetríte náklady na dodatočné periférie a ich inštaláciu.

Meranie spotreby PHM pomocou CAN/FMS/COTEL

Moderným spôsobom merania spotreby PHM je pripojenie na zbernicu CAN/FMS/COTEL. Tieto štandardy sú bežné nielen u nákladných, ale i osobných vozidiel. V rámci tohto riešenia systém WEBDISPEČINK bežne vizualizuje prietok paliva do motora, hladinu paliva v nádrži, stav tachometru, režimy jázd z tachografu, teplotu, otáčky, zaťaženie náprav, brzdenie, tempomat a ďalšie prevádzkové informácie.

Meranie spotreby PHM pomocou hladinovej sondy

Hladinová sonda je určená pre meranie PHM v nádrži. Jej využitie je podobné ako u prietokomerov. Spotrebu počíta na základe merania úbytku paliva v nádrži. Medzi jej prednosti patrí: väčšia presnosť než u dát zo zbernice vozidla, dvojitá filtrácia proti kolísaniu hladiny, presnosť okolo 1%. Výhodou sondy oproti ostatným metódam merania je okrem spotreby i možnosť sledovania napr. krádeže – väčší úbytok za malý čas (počas i mimo jazdy) a tankovanie a eventuálne zasielanie informácii formou SMS na mobilný telefón.

Meranie spotreby PHM pomocou prietokomerov

Prietokomery sa využívajú všade tam, kde z dôvodu tvaru a umiestnenia nádrže nie je možné umiestniť sondu, alebo nie je prítomná zbernica riadiacej jednotky vozidla. Ponúkame prietokomery jednokomorové a dvojkomorové so spätnou cirkuláciou paliva. Nevýhodou je však nemožnosť detekcie tankovania a krádeže.