Sledovanie vozidiel
elektronická kniha jázd
T-Mobile oficiální partner

Sledovanie vozidiel – poľnohospodárska technika


  • Dokonalý prehľad o spotrebe vďaka sledovaniu stavu paliva v nádrži vozidla, zamedzenie neoprávneným manipuláciám s palivom.

  • Štatistické prehľady o jazdných štýloch jednotlivých vodičov

  • Prehľad o technickom stave vozidla (na základe údajov z palubného diagnostického systému) umožňuje predchádzať vážnejším poruchám.

  • Možnosť operatívneho nasadzovania vozidiel a strojov na základe ich aktuálnej polohy a vykonávaných prác.

  • Zvyšuje efektivitu práce napr. redukciou prejazdových vzdialeností alebo dokonalou kontrolou nad prácou vodiča (koľko kilometrov najazdil a koľko času strávil na konkrétnom poli apod.)

  • Prepojenie aplikácie s registrom pôdy LPIS

  • Využitie navigačných prístrojov pre zadávanie konkrétnych režimov jázd (sejba, orba, sekanie)

  • Monitoring činností poľnohospodárskej techniky pomocou prídavných čidiel.Sledování zemědělské techniky pomocí systému WEBDISPEČINK


WEBDISPEČINK - vstup

Kód firmy:

Meno:

Heslo:


sledování vozidel pomocí systému WEBDISPEČINK


© 2017 KomTeS Chrudim, s.r.o.  |   Malecká 273, 537 05 Chrudim  |   tel: +420 469 622 535  |   fax: +420 469 622 380  |   danek@komtes.cz  ||   www  ||   admin