Sledovanie vozidiel
elektronická kniha jázd
T-Mobile oficiální partner

Systém pre autorizované tankovanie paliva


Systém pre autorizované tankovanie paliva ponúka jedinečné riešenie aktívnej ochrany vozového parku a plnú kontrolu nákladov na PHM.
  Vďaka tejto ochrane naši zákazníci dosahujú úspory až 10 – 30% na PHM.


Centrálny systém správy dát

Celý systém prepojuje a zobrazuje všetky tankovania uskutočnené cez webové rozhranie a to nielen na vnútropodnikových, príp. mobilných firemných čerpacích staniciach, ale tiež všetky transakcie v celej verejnej sieti po Slovensku a v Česku. Všetky tieto tankovania sú prístupné v jednej aplikácii.


Systém pre všetky výdajné stojany

Systém pre autorizované tankovanie paliva je možno nainštalovať na akýkoľvek druh čerpacieho zariadenia (stacionárny výdajný stojan elektronický, či mechanický a všetky druhy mobilných cisterien).


tankovanie paliva

Zamedzenie manipulácie s PHM

Čerpať pohonné hmoty môžu iba vozidlá vybavené týmto systémom . Pokiaľ čerpacia pištoľ nebude vložená v nádrži príslušného vozidla, systém nebude vydávať palivo. Takto zamedzíte tankovanie do iného vozidla či prenosnej zbernej nádoby , ktoré nie sú zaradené do majetku Vašej spoločnosti.


Nemožnosť odčerpania paliva z nádrží

Nákladné vozidlá a akákoľvek mechanizácia je vybavená systémom proti odčerpávaniu paliva z nádrží a tým efektívne znemožňuje neoprávnenú manipuláciu s palivom.


Automatický systém bez obsluhy

Po autorizácii vozidla a vodiča dochádza k výdaju PHM. Pretože systém zabráni tankovaniam mimo vozidlo, nemusí byť prítomná obsluha ani kamerový systém.


Dvojité autorizácia

Systém ponúka kontrolu a autorizáciu vodiča a vozidla. Vždy je k dispozícii informácia kto tankoval a do akého vozidla.Ako to celé funguje ?

Celý proces prebieha automaticky bez nutnosti použitia kariet, čipov – vodič iba zasunie čerpaciu pištoľ do nádrže, čím aktivuje celý systém, natankuje a odíde od stojanu. Vo vozidle je nainštalovaná kruhová anténa, umiestnená u hrdla nádrže a na čerpacej pištoli je umiestnená anténa, ktorá zaisťuje prenos dát medzi tankovaným vozidlom a čerpacou stanicou.tankovanie paliva

K výdaju paliva dochádza iba pri vložení výdajnej pištole v hrdle nádrže vozidla, pri vysunutí systém automaticky zastaví výdaj PHM. Týmto plne predchádzame tankovaniam paliva mimo nádrž vozidla.tankovanie paliva

Pre nákladní automobily sme pripravili sitá proti odčerpávaniu paliva z nádrží vozidiel a týmto predchádzame ďalším stratám.tankovanie paliva


Všetky transakcie, ktoré prebiehajú cez systém na čerpacích staniciach, sú okamžite prístupné k prezeraniu cez zabezpečené webové rozhranie.Jednotky vozidiel

Systém ponúka dva druhy ochrany v kombinácii doplnkových komponentovFP – pasívna technológia určená výhradne pre malé vozidlá. Jednotka nesie informáciu o ID vozidla a možno ju využiť k ochrane proti tankovaniam mimo nádrž. Na každú jednotku možno v reálnom čase nastavovať pomocou webovej aplikácie rôzne pravidlá a obmedzenia.Sitá – doplnkový prvok k zamedzeniu odčerpávaniu paliva z nádrží. Možnosť kombinovať, ako aktívnu technológiu VIU, tak aj pasívnu FP. Určené pre prietok tankovacej pištole maximálne 80l/min. Určené pre takmer všetky typy nákladných vozidiel, autobusov a pracovných strojov.
sledování vozidel pomocí systému WEBDISPEČINKWEBDISPEČINK - vstup

Kód firmy:

Meno:

Heslo:

Systém pro sledování vozidel

Systém pro sledování vozidel

© 2017 KomTeS Chrudim, s.r.o.  |   Malecká 273, 537 05 Chrudim  |   tel: +420 469 622 535  |   fax: +420 469 622 380  |   danek@komtes.cz  ||   www  ||   admin