Sledovanie vozidiel
elektronická kniha jázd
T-Mobile oficiální partner

Sledovanie vozidiel


Produkt WEBDISPEČINK je unikátna webová aplikácia umožňujúca komplexnú správu vozového parku
od samotného sledovanie vozidiel v on-line i off-line prevádzke
cez evidenciu a analýzu všetkých možných nákladov spojených s prevádzkou vozidiel až po vyhodnotenie neštandardných situácií a ich automatickému odovzdávaniu managementu prostredníctvom štatistík, mailov a SMS. Systém šetrí Vaše náklady hneď
od začiatku.


Sledovanie vozidiel unikátnym systémom

Vďaka unikátnemu technologickému riešeniu je naša mobilná jednotka schopná zosnímať mnoho prevádzkových parametrov (napr. stav paliva v nádrži, zaťaženie náprav, teplotu v prepravnom priestore) bez dodatočných periférií, takže na rozdiel od iných podobných produktov ušetríte náklady na dodatočné periférie a ich inštalácii.Sledovanie vozidiel pomocou systému WEBDISPEČINK prináša tieto výhody:

 • Úspora prevádzkových nákladov (PHM, amortizácia, krádeže,…)

  • dokonalý prehľad o jazdných štýloch všetkých vodičov
  • možnosť sledovania mnohých prevádzkových parametrov vozidla ako prevencia vážnejších závad
  • kontrola stavu paliva v nádrži v reálnom čase
  • náhly úbytok paliva v nádrži jasne indikuje neoprávnenú manipuláciu
 • Úspora času - vďaka webovému prostrediu, on-line sledovaniu vozidiel a ďalším funkcionalitám ušetríte
  čas pri evidencii a správe celého vozového parku

 • Prehľadnosť

 • Jednoduchá obsluha systémov

 • Operatívne riadenie vozového parku - možnosť zistenia nepotrebných vozidiel = ďalšie zníženie nákladov predajom vozidla

 • Zníženie počtu prejdených kilometrov

  • jasné rozlíšenie súkromných a služobných jázd
  • dokonalá kontrola nad tým, ktorý vodič kedy a kam išiel
 • Úspory na poistnom

  • vďaka používaniu produktu WEBDISPEČINK získate od poisťovacích spoločností významné zľavy
   na poistnom, nezabudnite prosím, že je nutné o zľavu požiadať pred uzatvorením leasingové zmluvy
 • Zníženie administratívnej záťaže

  • automatické generovanie knihy jázd vrátane všetkých legislatívne daných náležitostí
  • automatické výpočty diét, náhrad, súkromných jázd ako súčasti príjmu zamestnanca apod.
 • Zvýšení efektivity práce zamestnancov a vyťaženie vozidiel

  • dokonalý prehľad o aktuálnych pozíciách vozidiel v reálnom čase
  • optimalizácia trás, optimalizácia vyťaženia vozidiel a strojov
sledování vozidel pomocí systému WEBDISPEČINKWEBDISPEČINK - vstup

Kód firmy:

Meno:

Heslo:

Systém pro sledování vozidel

Systém pre sledovanie vozidiel WEBDISPEČINK umožňuje:

 • Lokalizáciu vozidiel

 • Meranie spotreby PHM (hladinomer, prietokomer, FMS)
 • Sledovanie činnosti na vozidle (napr. otvorenie dverí alebo nákladového priestoru, činnosť čerpadla, hydraulická ruka, indikácia majáku, spustenie navijaku, trávnej kosačky ... )

 • Komunikáciu s navigáciami: Z obrazovky navigácie môže vodič odosielať rôzne stavové hlásenia (STAZKA, režimy jázd, čísla zákaziek, meno vodiča) a textové správy. Z aplikácie WEBDISPEČINK môžete vodičovi odosielať správy, ale tiež priamo cieľové body trás, ktoré sa v navigácii potom objavia ako aktívne body.

 • Aplikáciou pre mobilné telefóny k WEBDISPEČINKU sa môžete pohodlne pripojiť aj zo svojho mobilného telefónu. Tým výrazne zvýšite svoju operatívnosť
  a udržíte si prehľad o dianí vo Vašom vozovom parku doslova kedykoľvek a kdekoľvek. Pre dispečerov je umožnená stála komunikácia s vodičom aj z domu.

 • Sledovanie prevádzkových parametrov (CAN/FMS/COTEL)

  • sledovanie stavu paliva v nádrži
  • presný stav tachometru, to znamená prejdené kilometre
  • vyhodnocovanie jazdného štýlu vodiča, ktorý má priamu súvislosť s opotrebovaním vozidla (rýchle rozjazdy a brzdenie, rýchle prejazdy zatáčkou, jazda
   vo vysokých otáčkach, rýchle zošliapnutie plynového pedálu atd..)
  • u nákladných vozidiel môžete sledovanie a záznam zaťaženia jednotlivých náprav - vďaka tomu máte dokonalý prehľad o tom, aký náklad je prepravovaný
  • meranie teploty v prepravnom priestore
  • vyhodnocovanie priebehu otáčok pracovného stroja, takže je možné jednoducho určiť, akú dobu stroj skutočne pracoval
  • monitorovanie napr. aj jazdy s tempomatom
  • sledovanie teploty prevádzkových kvapalín, stavu ventilácie a zobrazovanie chybových hlásení diagnostiky automobilu - môžete často predísť závažnejším poruchám vozidla
 • Možnosť tlače mnohých zostáv – ekonomické aj prevádzkové štatistiky, manažérske prehľady

 • Kniha jázd - výpočet cestovných náhrad ako tuzemských tak aj zahraničných, upomienky na pravidelné servisy atd.

 • Generovanie udalostí – zasielanie informácií pomocou SMS alebo e-mailom o rôznych skutočnostiach (dojazd do cieľového miesta, krádež PHM, vybočenie
  z trasy, krádež vozidla ….)

 • Úpravy na mieru Vašim požiadavkám

 • Bohaté skúsenosti a obsiahle referencie

 • Export všetkých tlačových zostáv do iných formátov (XLS, CSV, HTML)

 • Prepojenie s ďalšími informačnými systémami a aplikáciami pomocou otvoreného API rozhrania – výmena informácií o jazdách, spotrebách, zákazkách atd.


© 2017 KomTeS Chrudim, s.r.o.  |   Malecká 273, 537 05 Chrudim  |   tel: +420 469 622 535  |   fax: +420 469 622 380  |   danek@komtes.cz  ||   www  ||   admin