Sledovanie vozidiel
elektronická kniha jázd
T-Mobile oficiální partner

Sledovanie vozidiel - pracovné stroje


  • Dokonalý prehľad o spotrebe vďaka sledovaniu stavu paliva v nádrži vozidla, zamedzenie neoprávneným manipuláciám s palivom.

  • Štatistické prehľady o jazdných štýloch jednotlivých vodičov.

  • Prehľad o technickom stave vozidla (na základe údajov palubného diagnostického systému) umožňuje predchádzať vážnejším poruchám.

  • Operatívne riadenie a nasadzovanie jednotlivých vozidiel a strojov.

  • Zvyšovanie efektivity chodu firmy napr. redukciou prejazdových vzdialeností.

  • Možnosť merania a kontroly stavu materiálu (napr. u mixov je možné sledovať čas a množstvo vypustenia zmesi)

  • Monitoring práce stroja na základe rozlíšenia pracovných a voľnobežných otáčok alebo ďalších prídavných čidiel.Sledování pracovních strojů pomocí systému WEBDISPEČINK


WEBDISPEČINK - vstup

Kód firmy:

Meno:

Heslo:


sledování vozidel pomocí systému WEBDISPEČINK


© 2017 KomTeS Chrudim, s.r.o.  |   Malecká 273, 537 05 Chrudim  |   tel: +420 469 622 535  |   fax: +420 469 622 380  |   danek@komtes.cz  ||   www  ||   admin