Sledovanie vozidiel
elektronická kniha jázd
T-Mobile oficiální partner

Sledovanie vozidiel - osobné vozidlá


 • dokonalý prehľad o aktuálnych pozíciách.

 • Evidencia súkromných /služobných jázd.

 • Výpočet cestovných náhrad.

 • Čítanie prevádzkových dát z riadiacej jednotky vozidla (spotreba apod.)

 • Analýza obchodných aktivít (doba strávená v konkrétnych lokalitách, početnosť návštev definovaných miest ….)

 • Automatické generovanie knihy jázd v súlade s platnou legislatívou.

 • Štatistické prehľady o jazdných štýloch jednotlivých vodičov.

 • Stráženie proti krádeži (náklonové čidlá….)

 • Prehľad o technickom stave vozidla (na základe údajov palubného diagnostického systému) umožňuje predchádzať vážnejším poruchám.

 • Stráženie servisných intervalov.

 • Evidencia všetkých nákladov na prevádzku (opravy, tankovanie)

 • Analýza štýlu jazdy vodiča – rýchle rozjazdy a brzdenie, rýchle prejazdy zatáčkou, veľká spotrebaSledování osobních vozidel pomocí systému WEBDISPEČINK


WEBDISPEČINK - vstup

Kód firmy:

Meno:

Heslo:


sledování vozidel pomocí systému WEBDISPEČINK


© 2017 KomTeS Chrudim, s.r.o.  |   Malecká 273, 537 05 Chrudim  |   tel: +420 469 622 535  |   fax: +420 469 622 380  |   danek@komtes.cz  ||   www  ||   admin