Sledovanie vozidiel
elektronická kniha jázd
T-Mobile oficiální partner

Sledovanie vozidiel - nákladná doprava


 • Dokonalý prehľad o spotrebe vďaka sledovaniu stavu paliva v nádrži vozidla, zamedzenie neoprávneným manipuláciám s palivom – výpočet spotreby PHM

 • Štatistické prehľady o jazdných štýloch jednotlivých vodičov

 • Prehľad o technickom stave vozidla (na základe údajov palubného diagnostického systému) umožňuje predchádzať vážnejším poruchám

 • Prehľad o aktuálnych polohách aj pohyboch všetkých vozidiel v reálnom čase umožňuje jednoducho zvoliť najvhodnejšie vozidlo pre novú zákazku (národná aj medzinárodná prevádzka)

 • Okamžitý prehľad o zaťažení náprav, teplote v prepravnom priestore, odpojenie/pripojenie návesu a ďalších parametroch, dôležitých pre úspešné plnenie zákazky.

 • Naplánovanie kompletnej trasy zákazky a automatická optimalizácia tejto trasy.

 • Aplikácia WEBDISPEČINK umožňuje sledovať stav zákaziek a postup ich realizácie.

 • Naplánovanú a optimalizovanú trasu jedným kliknutím myši odošlete vodičovi do navigácie, a to vrátane všetkých detailov a popisov jednotlivých úloh.

 • Komunikácia s vodičom je možná priamo z prostredia WEBDISPEČINKU, vodič na komunikáciu používa obrazovku navigácie Garmin - úspora nákladov na telekomunikácie.

 • Kompletná kontrola AETRu - prehľad o aktuálnej aj minulej činnosti vodiča umožňuje kontrolovať plnenie legislatívnych požiadaviek.

 • Vyhodnocovanie štýlu a ekonomiky jazdy vodiča – jazda v otáčkach, motorová brzda, tempomat, doba prekročenia povolených otáčok, úsporná jazda atd.

 • Evidencia návesovSledování vozidel nákladní dopravy pomocí systému WEBDISPEČINK


WEBDISPEČINK - vstup

Kód firmy:

Meno:

Heslo:


sledování vozidel pomocí systému WEBDISPEČINK
© 2017 KomTeS Chrudim, s.r.o.  |   Malecká 273, 537 05 Chrudim  |   tel: +420 469 622 535  |   fax: +420 469 622 380  |   danek@komtes.cz  ||   www  ||   admin