Sledovanie vozidiel
elektronická kniha jázd
T-Mobile oficiální partner

Meranie spotreby PHM


Vďaka unikátnym vlastnostiam systému WEBDISPEČINK a HW schopnostiam vozidlových jednotiek VEPA ponúkame užívateľom dokonalý prehľad o hospodárení s pohonnými hmotami.


Meranie spotreby PHM unikátne

Vďaka unikátnemu technologickému riešeniu je naša mobilná jednotka schopná odčítať mnoho prevádzkových parametrov (napr. stav paliva v nádrži, zaťaženie náprav, teplotu v prepravnom priestore) bez dodatočných periférií, takže na rozdiel od iných podobných výrobkov ušetríte náklady na dodatočné periférie a ich inštaláciuPri meraní spotreby PHM Webdispečing umožňuje:

  • Dokonalú kontrolu natankovaných pohonných hmôt. Systém ponúka porovnanie ručne zadaného tankovania (importu zo súboru poskytovateľa PHM), nezávislé zmeranie natankovaných PHM prostredníctvom palivovej sondy, predpokladané tankovanie na základe zadanej spotreby a predpokladané tankovanie na základe deklarovanej spotreby z riadiacej jednotky vozidla. Pri odchylkách automaticky upozorňuje na nezrovnalosti.

  • Kontrolu náhlych úbytkov PHM pri zadanej tolerancií (l). V prípade nezrovnalostí sú okamžite k dispozícií lokality, kde úbytok vznikol, prípadne celý graf priebehu hladiny PHMv nádrži

  • Meranie spotreby PHM pri zapnutých technológiách na vozidle (čerpadlá, agregáty, nezávislá kúrenie ....)

  • Výpočty celkových a priemerných spotrieb na konkrétnych zákazkách, pri konkrétnych účeloch jázd (súkromná, služobná ...), porovnanie spotrieb jednotlivých vodičov, výpočty nákladov na 1 km


Meranie spotreby PHM je HW riešené niekoľkými spôsobmi:

  • Zber dát z riadiacej jednotky vozidla prostredníctvom CAN / FMS / Cotel zbernice

  • Hladinová sonda

  • Prietokomer


Meranie spotreby PHM pomocou CAN / FMS / COTEL


Moderným spôsobom merania spotreby PHM je pripojenie na zbernicu CAN/FMS/COTEL. Tieto štandardy
sú bežné nielen u nákladných, ale i osobných vozidiel. U tohto riešenia systém WEBDISPEČINK bežne vizualizuje prietok paliva do motora, hladinu paliva v nádrži, stav tachometra, režimy jázd z tachografu, teploty, otáčky, zaťaženie náprav, brzdenie, tempomat a ďalšie prevádzkové informácie.


Meranie spotreby PHM pomocou hladinové sondy


Hladinová sonda je určená pre meranie hladiny PHM v nádrži. Jej využitie je podobné ako u prietokomerov. Spotrebu počíta na základe merania úbytku kvapaliny v nádrži. Medzi jej prednosti patrí: väčšiu presnosť
ako u dát zo zbernice vozidla, dvojitá filtrácia proti kolísaniu hladiny, presnosť okolo 1%. Výhodou sondy oproti ostatným metódam merania je okrem spotreby aj možnosť sledovania napr krádeže - väčší úbytok za malý čas (počas i mimo jazdu) a tankovanie a eventuálne zasielanie informácií formou SMS na mobilný telefón.
Na požiadanie dodávame k sondám i externý alarm s akustickým upozornením na krádež zvonku vozidla.


Meranie spotreby PHM pomocou prietokomeru


Prietokomery sa využívajú všade tam, kde z dôvodu tvaru a umiestnenia nádrže nejde umiestniť sonda,
alebo nie je prítomná zbernica riadiacej jednotky vozidla. Ponúkame prietokomery jednokomorové
aj dvojkomorové so spätnou cirkuláciou paliva. Nevýhodou je však nemožnosť detekcie tankovaní a krádeže.
Měření spotřeby PHMMěření spotřeby PHM - měrka hladinyWEBDISPEČINK - vstup

Kód firmy:

Meno:

Heslo:

Systém pro sledování vozidel

Systém pro sledování vozidel

© 2017 KomTeS Chrudim, s.r.o.  |   Malecká 273, 537 05 Chrudim  |   tel: +420 469 622 535  |   fax: +420 469 622 380  |   danek@komtes.cz  ||   www  ||   admin