Sledovanie vozidiel
elektronická kniha jázd
T-Mobile oficiální partner

Sledovanie vozidiel - komunálna technika


 • Dokonalý prehľad o spotrebe vďaka sledovaniu stavu paliva v nádrži vozidla, zamedzenie neoprávneným manipuláciám s palivom.

 • Štatistické prehľady o jazdných štýloch jednotlivých vodičov.

 • Prehľad o technickom stave vozidla (na základe údajov z palubného diagnostického systému) umožňuje predchádzať vážnejším poruchám.

 • Umožňuje operatívne nasadzovanie jednotlivých vozidiel a strojov podľa aktuálnej polohy, stavu zásobníku
  s materiálom apod.

 • Monitoring činnosti nadstavbových technológií…(posyp, pluhovanie, čistenie, postrek, sekanie, vysávanie, výsyp odpadných nádob …)

 • Štatistické súhrny dávajú komplexný prehľad o vykonaných prácach, tz. či boli splnené všetky aktuálne
  aj priebežné úlohy, súvisiace napr. s údržbou komunikácií – vizualizácie činností nad mapou.

 • Okamžitý prehľad o polohe a stave kontejnerov umožňuje ich operatívne nasadzovanie.

 • Zvyšuje efektivitu práce napr. redukciou prejazdových vzdialeností.Sledování komunální techniky pomocí systému WEBDISPEČINK


WEBDISPEČINK - vstup

Kód firmy:

Meno:

Heslo:


sledování vozidel pomocí systému WEBDISPEČINK© 2017 KomTeS Chrudim, s.r.o.  |   Malecká 273, 537 05 Chrudim  |   tel: +420 469 622 535  |   fax: +420 469 622 380  |   danek@komtes.cz  ||   www  ||   admin