Sledovanie vozidiel
elektronická kniha jázd
T-Mobile oficiální partner

KomTeS SK - o nás ...


Spoločnosť KomTeS SK s.r.o. vznikla v roku 2009 ako dcérska spoločnosť firmy KomTeS Chrudim s.r.o. založenej v roku 2001. Hlavnou špecializáciou firmy
je sledovanie vozidiel pomocou GPS a následné spracovanie dát v elektronickej podobe ako je vizualizácia nad mapami, evidencia jázd v elektronických knihách, meranie spotreby PHM a vykázanej činnosti pracovných strojov a ďalších zariadení vozidiel a prispôsobenie a prepojenie dát s ďalšími informačnými systémami..
sídlo firmy KomTeS


Rýchly a progresívny nástup spoločnosti na trh v tejto oblasti bol spôsobený predovšetkým vďaka kvalitnému prístupu k rôznym nárokom zákazníkov a ich rýchleho riešenia v spolupráci
s obchodným oddelením a vývojovými partnermi. Použitím najnovších produktov a poznatkov sme schopný pokryť nároky tých najnáročnejších zákazníkov v oblasti fleetmanagementu.


Vďaka nasadeniu najmodernejšej technológie podporuje systém WEBDISPEČINK okrem mapových produktov Google aj ďalšie lokalizačné databázy. Tým sme schopní pokryť požiadavky zákazníkov v rôznych segmentoch ako je vodárenstvo, kde implementáciou GIS získame detailné informácie nielen o polohe vozidla, ale aj stave napr. vodojemov a čerpacích staníc ,vodovodných
a kanalizačných sietí.


V poľnohospodárstve využívame implementáciu databázy pôdnych celkov LPIS atď. Vďaka týmto funkcionalitám je systém WEBDISPEČINK aplikovaný na niekoľkých desiatkach tisícov vozidiel
ako u štátnych inštitúcií a ministerstiev, tak aj spoločností zaoberajúcich sa nielen dopravou
a transportom tovaru a materiálu.

sledování vozidel pomocí systému WEBDISPEČINK

V súčasnosti patríme k významným dodávateľom firiem zaoberajúcich sa údržbou komunikácií, zvozom odpadov, rozvozom potravín, stavebných firiem, poľnohospodárskych podnikov, kamiónových dopráv, obchodných firiem a ďalších, kde sme schopní pokryť požiadavky na vyťažovanie vozidiel, optimalizáciu trás
a vytvárania analýz hodnotenia obchodných aktivít.


Vysoké kvalifikačné predpoklady, technické zázemie a finančné zaistenie sú vysokou zárukou realizácie najnáročnejších požiadavkou v oblasti fleetmanagementu.

© 2017 KomTeS Chrudim, s.r.o.  |   Malecká 273, 537 05 Chrudim  |   tel: +420 469 622 535  |   fax: +420 469 622 380  |   danek@komtes.cz  ||   www  ||   admin